Previous Cars

ZFR05 – Formula SAE Australasia (FSAE-A)

ZFR04 – Formula SAE Australasia (FSAE-A)

ZFR03 – Formula Student India (FSI)

ZFR02 – Student Formula Japan (SFJ)

ZFR01 – Student Formula Japan (SFJ)